Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania służącemu wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wszczęciu postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych.

Szczegóły dotyczące w/w ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w poniższych załącznikach .

Materiały do pobrania