Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2016)

1. Zapas grubizny brutto - 3 427 tys. m3

2.Powierzchnia odnowień - 128,39 ha 

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 0 

5. Produkcja sadzonek:  91,8 szt

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne - 1, 70 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczani foliofagów - 0 ha 

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3 

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty: 

 • obszary chronione w rezerwatach: 2,52 ha 
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1453,78 ha
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 239,28 ha 
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha
 • lasy wodochronne: 216,40 ha   
 • lasy glebochronne: 966,95 ha 
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 943,2 tys.zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem: 72 445,05 m3

12. Wielkość  zatrudnienia ogółem: 47 osób

 


Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

1. Zapas grubizny brutto - 3 412 tys m

2. Powierzchnia odnowień - 120,84 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 0 

5. Produkcja sdzonek: 0 

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 93,94 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0 ha  

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 2

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCFV w rozbicu na poszczególne komponenty : 

 • obszary chronione w rezerwatach : 2,52 ha 
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1401,07 ha (bez współwłasności) / 1453,78 ha ( ze współwłasnościami)
 • ostoje zagrozonych i ginących gatunków : 239,28 ha 
 • kompleksy leśne odgrywajace znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej 0 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha 
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha 
 • lasy wodochronne: 216,40 ha
 • lasy glebochronne: 966,95 ha 
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha                                                     

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 766,9 tys. zł

11.Pozyskanie drewna ogółem: 77 182,04 ha 

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 45 osób 

 


MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ wg stanu na 31.12.2015

1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys. m3 .

2. Powierzchnia odnowień - 84 ha 

3.Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu  


4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: 

b) zwierzyny  - 0

c) stroiszu - 0

d) choinek - 0

e) szyszek - 0

5. Produkcja sadzonek - 123 tys. szt 

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 3,5 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3

9. Ogólna powierzchnia lasów  o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu  na poszczególne komponenty : pliki w załączeniu 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 346,20 tys. zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem - 58 637 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  46 osób

 

 

 


1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 86 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (/c/document_library/get_file?uuid=45292347-6ce1-460c-8f6b-6d8d13fea42d&groupId=10675)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion  kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek -  tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej -  tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 56 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 47 etatów


Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2013)

1. Zapas grubizny brutto - 3 603 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 87,55 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 828 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1 436 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,23 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 081 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 57 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 45 etatów