Wydawca treści

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym zlokalizowanych jest 18 obwodów łowieckich – w tym 3 leśne, dzierżawione przez 12 Kół łowieckich.

 Są to obwody o numerach: 201, 202, 203, 204, 218, 219, 220, 221, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 253, 254, 255. Obwodami leśnymi są obwody o numerach: 203, 220 i 221, które są wydzierżawiane na mocy umów dzierżaw między RDLP Lublin a KŁ nr 47 „Bekas" z Opola Lubelskiego. Pozostałe obwody są wydzierżawione na mocy umów dzierżaw między starostami a kołami łowieckimi.