Aktualności

Kolejna odsłona pieszo-rowerowego rajdu na orientację za nami

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

Oferty pracy - rekrutacja

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji oraz oferty pracy

RODO

W zwią zkrzepisów RODOu z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Kraśnik wyjaśnia podstawowe kwestie dot. p