Asset Publisher

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ wg stanu na 31.12.2015

1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys. m3 .

2. Powierzchnia odnowień - 84 ha 

3.Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu  


4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: 

b) zwierzyny  - 0

c) stroiszu - 0

d) choinek - 0

e) szyszek - 0

5. Produkcja sadzonek - 123 tys. szt 

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 3,5 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3

9. Ogólna powierzchnia lasów  o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu  na poszczególne komponenty : pliki w załączeniu 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 346,20 tys. zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem - 58 637 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  46 osób

 

 

 


1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 86 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (/c/document_library/get_file?uuid=45292347-6ce1-460c-8f6b-6d8d13fea42d&groupId=10675)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion  kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek -  tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej -  tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 56 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 47 etatów


Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2013)

1. Zapas grubizny brutto - 3 603 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 87,55 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 828 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1 436 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,23 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 081 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 57 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 45 etatów