Gekennzeichneter Inhalt

Użytki ekologiczne

Wg stanu na 01.01.2016 r. brak jest ustanowionych i projektowanych użytków ekologicznych.