O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Kraśnik jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej – określa zasady odnawiania drzewostanów , ich przebudowy i zalesiania gruntów.

Ochrona lasu

Las wymaga ochrony na każdym etapie swojego rozwoju

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu korzystanie z surowców i produktów (odnawialnych) , których źródłem jest środowisko leśne.

Urządzanie lasu

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według planu urządzenia lasu

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym zlokalizowanych jest 18 obwodów łowieckich – w tym 3 leśne, dzierżawione przez 12 Kół łowieckich.